Kapacita námorných veterných elektrární v Číne už dosiahla 302,2 GW. V krajine bolo v priebehu novembra spustených niekoľko nových veterných fariem a to z dôvodu končiacich sa výkupných taríf na konci roka 2021. Do roku 2026 chce mať Čína k dispozícii až 1 200 GW získaných z veterných a solárnych elektrární. (windpower)