Vedcom sa podarilo odhaliť planétu, ktorá sa nachádza relatívne blízko, 31 svetelných rokov od Zeme. Dokázali rozpoznať niektoré z jej dôležitých čŕt, ktoré ilustrujú zlepšenia v posledných rokoch v schopnosti skúmať menšie planéty mimo našej slnečnej sústavy. GJ 367b je najmenšia exoplanéta, ktorá sa dá takto charakterizovať. Má priemer asi 9 000 km. Na porovnanie: Zem má 12 700 km a Mars 6 800 km. Hmotnosť exoplanéty je 55 % hmotnosti Zeme a je hustejšia, takmer ako čisté železo. (reuters)