United Airlines sa tento týždeň zapísali do histórie letectva, keď dokončili let medzi Chicagom a Washingtonom s použitím zdroj paliva, ktorý as označuje ako udržateľné letecké palivo. Let sa uskutočnil na palube Boeingu 737 MAX 8 naplneného 100 pasažiermi a spotrebovalo približne 1 890 litrov paliva zloženého z tukov, kuchynských olejov a tuku, ktoré vyrobila spoločnosť World Energy. (united airlines)