Mechdyne, veľký dodávateľ americkej vlády v leteckom a kozmickom sektore nainštaloval zakrivený 8K displej Sony Crystal LED s rozmermi 9,7 x 2,7 metra. Využíva sa na interné a externé brífingy o dizajne. Displej bol inštalovaný na zákazkový rám a základňu umiestnenú tesne nad podlahou.