Alphabet oznámil, že za 3.Q 2021 mal príjmy 65,11 miliardy dolárov. Ide o obdobie od júla do septembra, odráža rastúci návrat k normálu v niektorých odvetviach. Tržby vzrástli o 41 % zo 46,2 miliardy dolárov v 3. Q 2020 , s prevádzkovým ziskom 21 miliárd dolárov a čistým príjmom 18,94 miliardy dolárov za tento štvrťrok. Na porovnanie, Alphabet vykázal v minulom štvrťroku tržby 61,9 miliardy dolárov a čistý príjem 18,5 miliardy dolárov.