ESET prispieva ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu o digitálnych
hrozbách – všetkým základným školám daruje pripravila Príručku digitálnej bezpečnosti. Je určená pre učiteľov 1. a 2.
stupňa základných škôl. ESET rozpošle celkovo viac ako 7-tisíc výtlačkov príručky a praktických cvičení všetkým základným  školám na celom Slovensku. (PR)

ZDROJ | ESET