K 30. septembru evidoval Orange 280 tisíc zákazníkov pevného internetu (FTTH, DSL a fixného LTE), čo predstavuje 21,5 % medziročný nárast. Narástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých ku koncu septembra bolo už 153 tisíc, o takmer 20 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. Popri náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie eviduje Orange aj pokračujúci nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, t. j. mobilné a fixné služby v jednom.