Spoločnosť Sensoneo, ktorá vyvíja a poskytuje riešenia pre smart manažment odpadov, získala investíciu vo výške 2 milióny eur z Fondu Európskej rady pre inovácie a fondu Venture to Future na ďalšiu podporu svojej expanzie. Investícia z Európskej rady pre inovácie nadväzuje na úspešnú žiadosť Sensoneo z októbra 2020, kedy získala grant vo výške 1,3 milióna eur.