Porsche upozorňuje majiteľov modelov Taycanov, že môžu mať problémy so softvérom riadiacim automatický systém brzdenia, ktorý môže spôsobiť rozsvietenie výstražných brzdových svetiel aj vtedy, keď vodič nebrzdí. Chybu môže obsahovať 11 287 vozidiel v USA. (autoblog)