Naplánovaná modernizácia IT systémov Slovak Telekom nedopadla podľa očakávaní. Časť jeho zákazníkov dnes zaznamenávala výrazné problémy so službami, počas dňa nemohla prijímať hovory, hoci odchádzajúce sa jej podarilo. Chybu spôsobovala nesprávna registrácia SIM kariet, po identifikácií viacerých zdrojov problémov sa postupne darilo registrovať SIM karty späť do siete. (dsl)