Ovládače inzulínovej pumpy od Medtronicu sú zraniteľné voči hekerským útokom a predstavujú potenciálne riziko kybernetickej bezpečnosti. Z toho dôvodu stiahol výrobca z trhu inzulínové pumpy MiniMed 508, MiniMed Paradigm, ale aj diaľkové ovládače MMT-500 a MMT-503. Spoločnosť tvrdí, že každý, kto používa tieto modely, by ich mal okamžite odpojiť a vrátiť Medtronicu. (fda, medtronic)