Intel predstavil novú reklamu s názvom Breaking the Spell: Social Experiment. V 4-minútovom videu Intel pozýva 12 domnelých fanúšikov Apple do cieľovej skupiny, ktorá predstaví funkcie „nadchádzajúcich zariadení“, ktorými boli v skutočnosti počítače, ktoré sú už na trhu. Reklama vraj namiesto hraných reakcií účastníkov ukazuje ich reálne. „Je prekvapujúce vidieť, koľko ľudí, ktorí používajú technológie, stále nevie, aké sú schopnosti počítača,“ uviedol Ryan Shrout z Intelu.

https://daringfireball.net/2021/10/the_tragedy_of_safari_15_quote_unquote_tabs