Používatelia Safari 15 sa sťažujú na málo intuitívny dizajn novej karty. Aktualizovaný dizajn je oblejší, Apple obrátil tieňovanie nových záložiek, aktívna karta má teraz tmavšie tieňovanie a neaktívne karty svetlejšie tieňovanie. (daring fireball)