YouTube začne blokovať všetky videá obsahujúce dezinformácie o vakcínach, ktoré sú v súčasnej dobe povolené a boli schválené miestnymi orgánmi zdravia, resp. Svetovou zdravotníckou organizáciou. Opatrenie je rozšírením politiky vzťahujúcej sa na očkovacie látky proti COVID-19.