Interné dokumenty, ktoré získal The Wall Street Journal odhaľujú, že Facebook vytvoril špeciálny tím na štúdium detí a hľadanie možností, ako by sa dali speňažiť. Jeden taký dokument údajne uvádza deti vo veku od 10 do 12 rokov ako „cenné, no nevyužité publikum“. Podľa denníka Facebook interne očakáva, že jeho tínedžerské publikum klesne do roku 2023 o ďalších 45 %.