Adobe pridáva do Lightroomu nové maskovacie nástroje, ktoré poháňa AI. Adobe Camera Raw dostáva nástroje, ktoré ich umožnia vybrať jediným kliknutím, napríklad Vybrať predmet, alebo Výmena oblohy. Doteraz Camera Raw, Lightroom a Lightroom Classic podporovali iba výbery na báze vektorov, no masky poháňané AI potrebujú podporu bitmapových resp. obrázkových formátov. Aby sa do týchto aplikácií mohli implementovať nástroje založené na AI, Adobe muselo zabezpečiť spoluprácu oboch prístupov.