Skype ukázal nový farebný redizajn videohovorov, ale i nové funkcie a zlepšenie výkonnú. Videokanály sa preskupujú do mriežky, aby sa zabránilo vyraďovaniu ľudí na minimalizované zobrazenie. Namiesto toho budú viditeľní všetci účastníci hovoru vrátane tých, ktorí nezdieľajú video. V hornej lište tiež uvidíte väčšie kanály videa. (skype)