Apple veľa technických informácií o Apple Watch 7 neprezradil. Treaz sa zistilo, že séria 7 má „tajné“ bezdrôtové pripojenie 60,5 GHz na prenos dát. Tento vysielač vyžaduje proprietárny bezdrôtový sériový dok so zodpovedajúcim modulom, ktorý umožňuje prenos údajov na hodinky a z hodiniek. Slúži zrejme na bezdrôtové pripojenie počas servisných úkonov. (fcc)