Tesla Model Y sa konečne dostáva aj do Európy. Nie však z nemeckej fabriky, ale formou exportu z Číny, pretože nemecká fabrika mešká. Kanál TopSpeedGermany ku jednému Model Y dostal a testoval zrýchlenie z 0 na maximálnu rýchlosť, kde inde ako na nemeckých Autobahn.