Po akvizícii Boston Dynamics Hyundaiom bolo iba otázkou času, kedy sa dočkáme prvého využitia týchto autonómnych robotov. Spot si už svoju prácu našiel. Vo fabrike KIA dohliada na bezpečnosť pri práci, neskôr by mal byť využitý aj na nočné stráženie objektu.