UPC pokračuje rozširovaním internetu s rýchlosťou 1 Gb/s a skvalitňovaním ultrarýchleho 1 gigabitového internetu v ďalších lokalitách (Žilina, Prešov, Trnava, Banská Bystrica, Levicie, Sliai, Veľký Šariš, Haniska, Petrovany, Kendice a Ľuboticie). Po tomto rozšírení je 1 Gb/s internet dostupný už pre viac než 320 tisíc domácností, čo je takmer polovica z celkového počtu domácností s prípojkou od UPC.