Orange zaznamenal medziročný rast v počte zákazníkov pevného internetu až o 27 %. V rámci FTTH, DSL a fixného LTE pripojenia k 30. júnu 2021 eviduje už 272 tisíc zákazníkov a podobný rast (o 22 %) eviduje aj v oblasti digitálnej TV, ktorú si predpláca až 148 tisíc zákazníkov. Celkové výnosy Orangeu vzrástli o 0,9 % a dosiahli výšku 263 mil. eur, zároveň o 4,1 % narástol aj zisk pred úrokmi a daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDAaL), ten dosiahol 95 mil. eur.