Mercedes-Benz vynaloží v tomto desaťročí na elektrifikáciu viac ako 47 miliárd dolárov. Do roku 2025 plánuje uviesť na trh tri nové platformy elektromobilov a spolu s partnermi postaviť osem tovární na batérie. „Bod zlomu sa blíži a my budeme pripravení, keď sa trhy do konca tohto desaťročia zmenia iba na elektrický pohon,“ uviedol generálny riaditeľ Ola Kallenius. „Tento krok znamená hlboké prerozdelenie kapitálu.“ (autoblog)