Microsoft upozorňuje na novú bezpečnostnú zraniteľnosť v službe Windows Print Spooler zvanú PrintNightmare, ktorá umožňuje útočníkom spúšťať na počítači obete škodlivý kód s prístupom ku všetkým systémovým funkciám a používateľským súborom. Kritickú chybu odhalil tím expertov z kybernetickej spoločnosti Sangfor, najnovšia bezpečnostná aktualizácia systému už zraniteľnosť opravuje. (sangfor)