Google Správy sa čoskoro dočkajú end-to-end šifrovania komunikácie, zatiaľ však v obmedzenej forme. Šifrovanie nateraz nebude dostupné pre skupinové čety a k dispozícii bude iba pod záštitou aktivovanej funkcie RCS Chat, ktorú musí podporovať aj operátor.