Ďalšia spoločnosť, ktorej za posledné dni unikli dáta je McDonald’s. Útok bol sústredený na USA, Južnú Kóreu a Taiwan. Medzi údaje ku ktorým sa útočníci dostali boli dáta zamestnancov aj zákazníkov, našťastie sa nejednalo o platobné údaje.