Chipmaker NVIDIA získal spoločnosť DeepMap, ktorá vyvinula technológiu mapovania vo veľmi vysokom rozlíšení. Mapovanie je dôležité na dosiahnutie plnej autonómie v osobných vozidlách, poskytuje presnú lokalizáciu a aktualizovanie mapových dát, ktoré odrážajú súčasný stav vozovky. Vďaka integrácii technológie DeepMap by mal mať autonómny zásobník NVIDIA väčšiu presnosť, ktorá by vozidlu poskytla lepšie schopnosti. (techcrunch)