Konzorcium Khronos Group predstavilo tzv. Certifikačný program komerčného prehliadania 3D objektov. Program zaručí predajcom, správcom sociálnych médií a značkám, že ich produkty vymodelované v 3D programoch si budú môcť zákazníci spoľahlivo zobraziť vo virtuálnej alebo rozšírenej realite bez ohľadu na zvolenú platformu. Súčasťou konzorcia sú aj giganti ako Amazon, Epic Games, Facebook, Google, Samsung, Unity a ďalší, ktorí už spustili proces certifikácie svojich zobrazovačov 3D obsahu. (khronos)