Elon Musk sa vyjadril k súčasnému globálnemu nedostatku mikročipov, porovnal to s nedostatkom toaletného papiera na začiatku pandémie a pripustil, že je to pre spoločnosť Tesla významná výzva. Pandémia vyústila do zvýšenia dopytu po mnohých elektronikách a počítačoch, ktoré dodávateľský reťazec, najmä polovodičový priemysel, nedokázal zvládnuť. (electrek)