Spoločnosť Desktop Metal predstavila techniku 3D tlače, ktorá využíva jemný celulózový prach a lignín na tlač pevných drevených predmetov. Technika s názvom Forust dokáže týmto spôsobom recyklovať odpad vytvorený pri spracovaní dreva na výrobu nových produktov. (techcrunch)