Zákazníci virtuálneho operátora Radosť získavajú možnosť mať aktivovaných aj viac SIM kariet na jedno rodné číslo. Maximálny počet SIM kariet na rodné číslo bude 30 kusov, pričom 7-dňové skúšobné obdobie zadarmo bude možné len na prvej SIM karte. Viac Radosti si budete môcť aktivovať priamo v appke, pričom medzi jednotlivými Radosťami bude možné sa preklikávať v aplikácii.