Spoločnosť Neuralink predviedla, ako dokáže jej mozgový implantát poslúžiť na ovládanie obsahu na obrazovke. Makak s mozgovým implantátom najprv na ovládanie jednoduchých hier využíva joystick. Po kalibrácii však vedci joystick odpojili a makak aj naďalej dokázal hry ovládať len pomocou svojej mysle.

https://youtu.be/rsCul1sp4hQ