SpaceX započalo stavbu viacerých nádrží na raketové palivo, ktoré vyrába z dielov vesmírnej lode Starship. Doteraz spoločnosť využívala primárne nádrže nakúpené od tretích strán. Tento krok je pravdepodobne súčasťou dlhodobej snahy o minimalizáciu nákladov na prevádzku spoločnosti a samotné vesmírne lety.