WhatsApp prináša audio a videohovory s end-to-end šifrovaním už aj do svojich desktopových aplikácií pre platformy macOS a Windows. Videohovory sa budú na týchto platformách zobrazovať v samostatnom okne vždy umiestnenom nad ostatnými aplikáciami aj s podporou vertikálneho i horizontálneho videa. Spoločnosť plánuje túto funkciu podobne ako na platformách Android a iOS v budúcnosti rozšíriť aj o skupinové hovory.