Spoločnosť BenQ nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Zoom Video Communications. Do svojich veľkoformátových displejov preto najnovšie integruje už aj riešenie Zoom pre videokonferenčné hovory. Priama integrácia riešenia Zoom do displejov má byť zárukou plnej kompatibility a pripravenosti na videokonferenčné hovory pre správcov a IT manažérov, ktorí majú na starosť nákup certifikovaných produktov vo väčších firmách.