Apple vydalo aktualizáciu operačných systémov iOS a iPadOS s označením 14.4, ktorou opravuje tri bezpečnostné zraniteľnosti. Tie sa mali nachádzať v kerneli a vo webovom engine WebKit a útočníkom mali umožniť prebratie systémových privilégií. Z bezpečnostnej správy vyplýva, že tieto zraniteľnosti mali byť aj v praxi zneužité na napadnutie niektorých zariadení, detaily však v tomto prípade Apple neuvádza.