Výskumníci v laboratóriu Creative Machines Lab spoločnosti Columbia Engineering navrhli robota schopného predpovedať zámer iného robota. Tento experiment je konkrétnym pokusom vložiť robotu správanie podobné človeku alebo to, čo kognitívni vedci nazývajú Teória mysle.