Spoločnosť Xiaomi sa oficiálne vyjadrila k situácii, o ktorej sme vás dnes informovali: „Spoločnosť je a bola v súlade so zákonom a funguje v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi o jurisdikcii, v ktorej vykonáva obchodnú činnosť. Spoločnosť zdorazňuje/opakuje, že poskytuje produkty a služby pre civilné a komerčné použitie. Spoločnosť potvrdzuje, že nie je vlastnená, kontrolovaná ani pridružená k čínskej armáde a že nie je „Čínskou komunistickou vojenskou spoločnosťou” definovanou v rámci NDAA. Spoločnosť podnikne príslušné kroky na ochranu záujmov Spoločnosti, akcionárov a jej zúčastnených strán. Spoločnosť prehodnocuje možné dôsledky vývoja situácie, aby mohla lepšie porozumieť dopadu na Skupinu. Spoločnosť bude podľa potreby robiť ďalšie oznámenia.“