Spoločnosti, dátové centrá a technologickí nadšenci sa na pamäťové a úložné produkty Kingston spoliehajú po celom svete. Spoločnosti Kingston pritom v oblasti technických znalostí, spoľahlivosti a kvality služieb dôverujú zákazníci a partneri už 30 rokov. Podpora produktov Kingston je pritom až vo viac ako 175 krajinách. Pozrite si zaujímavé video o tejto spoločnosti. (PR)