Nedávne zrútenie observatória Arecibo sa podarilo zachytiť za kamery. Prvý záber pochádza priamo z kamery kontrolného strediska, druhý z drona, ktorý bol používaný na sledovanie veže č. 4. Vedci so zrútením počítali, nosné káble boli totiž značne opotrebované a vzhľadom na nebezpečenstvo zrútenia aj chýbajúce financie ich nebolo možné včas opraviť.