Facebook oznámil, že zo svojich sociálnych sietí bude vymazávať nepravdivé informácie o vakcíne na ochorenie COVID-19. Pravdivosť informácií bude overovať na základe oficiálnych vyhlásení verejných zdravotníckych organizácií a expertov. Príspevky, ktoré síce nebudú priamo potenciálne ohrozovať životy ľudí, no budú obsahovať nepravdivé informácie, budú označené a ich distribúcia medzi používateľmi bude značne obmedzená. (reuters)