Slovenská spoločnosť M2M Solutions pripravuje svoj projekt, ktorý získala v rámci programu PECS (Programme for European Cooperating States), financovaným Európskou vesmírnou agentúrou. Ide o softvér, ktorý dokáže monitorovať pohyb satelitov po oblohe a riadiť ich spojenie s pozemnými monitorovacími stanicami. Využívať ho budú môcť aj menšie firmy.