Netflix oznámil plán investovať 1 miliardu dolárov do filmového štúdia ABQ Studios lokalizované v meste Albuquerque v Novom Mexiku. Vytvorením zhruba tisícky pracovných miest a rozšírením priestorov štúdia o zhruba 1 200 štvorcových metrov sa z ABQ Studios stane jedno z najväčších filmových štúdií v Spojených štátoch. Investičný plán je rozvrhnutý na najbližších 10 rokov.