Mobilná 4G sieť od Orangeu je najrýchlejšou európskou 4G sieťou. Potvrdili to výsledky DSBO meraní renomovanej spoločnosti Systemics PAB, ktoré sa realizovali v 7 európskych krajinách medzi 25 operátormi. Testy prebehali v celoeurópskom meradle, pričom celkovo bolo testovaných 25 európskych operátorov v 7 krajinách. Z nezávislých meraní vyplýva, že priemerná
dosahovaná rýchlosť sťahovania dát v 4G sieti Orange Slovensko s výrazným, takmer 20 Mbit/s náskokom pred druhou najlepšou sieťou, dosiahla až 101,2 Mbit/s.