Služba YouTube aktualizovala zmluvné podmienky, súhlasom ktorých vám bude môcť utomatick yvkladať reklmy do akýchkoľvek videí umiestnených na jeho platforme. Zmena sa dotkne hlavne používateľov, ktorí nevytvárali svoje videa na komerčnej báze. Tí budú totož bezplatne poskytovať médium na vkladanie reklamy. Na druhej strane, YouTube im poskytuje priestor, kde si môžu svoje diela ukladať a zdieľať s celým svetom.