Každý môže byť svetielkom nádeje, ktoré nezhasína. Sú deti, ktorým k radostnému a spokojnému detstvu chýba to najdôležitejšie. Zdravie. Vy im môžete pomôcť a stať sa ich pravidelným darcom o tri minúty. Stačí ísť na túto webovú stránku svetielkonadeje.sk, zadať trvalý príkaz a zaraz sa aj vy stanete svetielkom nádeje. (PR)

ZDROJ | svetielkonadeje.sk