Do portfólia poistných produktov v Tatra banke pribudlo Kyber poistenie od UNIQA poisťovne. Poistenie kryje riziko pri online nákupoch, útoky v rámci online platieb, poškodzovanie online povesti a odcudzenie identity a kyberšikanu. Jeho súčasťou je aj nonstop asistenčná služba a právne poradenstvo špecialistov, zabezpečenie náhrady za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, vzniknutú škodu alebo právne zastupovanie v prípade sporu s e-shopom, či napríklad odstránenie alebo vytesnenie nepravdivých informácií o klientoch a ich blízkych v prípade, ak sa stanú obeťou šikany na internete.