Apple zastavuje podpisovanie operačného systému iOS 14.1 nutné pre jeho oficiálnu inštaláciu. Používatelia, ktorí by boli prípadne s novšou verziou iOS 14.2 nespokojní, sa tak už nemôžu vrátiť na predchádzajúcu aktualizáciu. Dôvodom je pravdepodobne snaha o elimináciu možnosti vykonania tzv. jailbreaku, ktorý využíva bezpečnostné zraniteľnosti systému na odomknutie administratívnych práv a teda na inštaláciu neoficiálnych doplnkov a aplikácií.