Tradičný YouTube Rewind sa tento rok ruší. Oficiálna rekapitulácia aktuálneho roka na platforme YouTube, ktorej výrobu zastrešuje samotná spoločnosť, sa tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu ruší. Spoločnosť v stanovisku hovorí o tom, že rok 2020 nie je iný a tak jej nepríde správne tváriť sa, že to tak nie je. Projekt Rewind sa zatiaľ neruší a po ročnej pauze by sa mal na platformu a do komunity YouTube vrátiť.