Fotky Google začnú od 1. júna 2021 započítavať do 15 GB bezplatného ukladacieho priestoru nové fotky a videá zálohované vo vysokej kvalite. Fotiek a videí zálohovaných vo vysokej kvalite pred 1. júnom 2021 sa táto zmena nedotkne. Google pripravil prispôsobený odhad, ktorý zobrazuje, koľko času ešte máte do dosiahnutia kvóty.